.

 De elektrische hoogwerkers met lithium batterijpakketten komen in aanmerking voor zowel de SSEB-subsidie (categorie A1.19) alsmede de MIA-regeling (categorie: D3423).
Alle voorwaarden t.a.v. SSEB en MIA kunt u vinden op: Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) Retrofit (rvo.nl) en MIA en Vamil voor ondernemers (rvo.nl).